” Ervaring Het4kant onmisbaar bij de bouw van de kaas- en ingrediënten-fabriek. “

Bouwkundig adviesbureau

Missie

Het verzorgen van bouwkundige adviezen, haalbaarheidsstudies, bouwkundige engineering en tekeningen, constructieberekeningen en -tekeningen en projectcoördinatie op het gebied van zuivel gerelateerde utiliteitsbouw.

Visie

Samen met onze medewerkers een bouwkundig advies geven aan haar klanten. Dit advies dient als fundament voor het te realiseren project van u als klant. Hiermee bedoelen wij dat wij zorg willen dragen voor een juiste uitvoering van de projecten.

Menu