• bouwkundig-advies

   Diensten

  Wij kunnen de volgende diensten aanbieden:

 • constructie berekeningen

  Haalbaarheidsstudie

  Onder haalbaarheidsstudie hebben wij twee niveaus:

  1. Vraagspecificatie / Functioneel Programma van Eisen.

  Hierbij werken wij op BIM Informatieniveau 0 of in SketchUp of AutoCAD.

  2. Haalbaarheidstoets.

  Hierbij werken wij op BIM Informatieniveau 1. Er wordt gekeken naar een aantal (3 tot 5) ontwerpvarianten, de PVE wordt getoetst, er wordt een budgetraming opgesteld en een risico analyse gemaakt.

 • null

  Engineering

  Bij de engineering hebben we drie niveaus:

  1. Bestemmingsplan / welstand criteria (VO).

  Hierbij werken wij op BIM informatieniveau 2.

  De volgende items worden bepaald:

   • – open / dicht verhouding gevels;
   • – een efficiënte plattegrond;
   • – routing van installaties;
   • – zoneringen (brand en technische installaties);
   • – constructie principes;
   • – bouwmethodiek;
   • – raming van de bouwkosten.
  2. Omgevingsvergunning.

  Hierbij werken wij op BIM informatieniveau 3.

  Doel in deze fase is:

   • – aanvraag definitieve omgevingsvergunning;
   • – basis voor Energie Prestatie Coëfficiënt;
   • – definitieve afspraak met de opdrachtgever voor uitwerking;
   • – basis voor de onderlinge samenwerking binnen het projectteam.
  3. Prijsvorming voor de uitvoering.

  Hierbij werken wij op BIM informatieniveau 4.

  Doel in deze fase is:

   • – het verder engineren van de verschillende disciplines;
   • – scheiding bepalen tussen de verschillende disciplines;
   • – het vormen van een contractstuk;
   • – bepalen van aanneemsom.
 • null

  Projectcoördinatie

  De projectcoördinatie is de fase waarin een project in uitvoering is en de verantwoordelijke projectleider de coördinatie ten behoeve van controle van tekeningen, bijwonen van bouwvergaderingen, review sessies, adviseert op meer / -minderwerk, revisie op vergunningen en de bouwkundige “asbuilt” tekening verzorgt.

Menu